Kornealni analizator - topograf - CA-800

CA-800

CA-800 pruža potpuno rješenje za cjeloviti dijagnostički razvoj prednje kornealne površine, kao i proučavanje meibonijske žlijezde.

Ključne značajke

CA-800 Mapiranje zakrivljenosti

CA-800 kornealni analizator je opsežno rješenje za evaluaciju prednje kornealne površine. Nadalje mapiranje zakrivljenosti može biti prikazano i u 3D obliku. To omogućava kompletnu analizu kornee uključujući mogućnost indeksa keratokonusa i visine mape kornealne površine. Također, omogućava fluoresceinske slike i fluoresceinski video u realnom vremenu.

Pupilometrija, Fluorescein i Meibografija

CA-800 je placido topograf sa 24 prstena koji mogu izmjeriti do 6.144 podataka sa osovinskom i instantaneous curvature evaluation. Opremljen je sa 4 infracrvena i 2 bijela LED-a za dinamičnu i statičnu pupilometriju i 8 plavih LED-a za fluoresceinske slike i video kako bi iznijeli potpunu analizu kontaktnih leća. Sa 4 infracrvena LED-a Meibonijske žlijezde mogu biti jednostavno analizirane za bilo koji mogući nedostatak.

Fitanje kontaktnih leća

CA-800 je savršena podrška fitanju kontaktnih leća. Simulacijski software je osiguran on-board uključujući kompletnu bazu podataka kontaktnih leća svih glavnih proizvođača (korisnik može nadograđivati bazu podataka i osobno). Postavljeni on-board fluoresceinski sistem omogućava potpunu kontrolu kontkne leće na oku. Zahvaljujući on-board pupilometru korisnik može provjeriti poziciju pupile i promjer( od "photopic" do "scotopic" pozicije) u odnosu sa pozicijom optičke zone u Ortho-K refrakcijskim operacionim tretmanima.

Zernike i Torična IOL kalkulacija

CA-800 se može koristiti za izvođenje Zernike analize kako bi se procijenilo odstupanje i nedostatci kornee. Dodatna funkcionalnost CA-800 je aplikacija za IOL toričnu kalkulaciju u operacijama katarakte. CA-800 prezentira zaobljeno mapiranje oba oka (desno i lijevo oko) u isto vrijeme na ekranu radi lakše usporedbe, kao i usporedbe sa prijašnjim rezultatima.

CA-800 jednostavnost uporabe

CA-800 je izrazito jednostavan za uporabu. Od spajanja slije do analize, on-board software je intuitivan i jednostavan za korištenje, a 10.1" kapacitet zaslona na dodir osigurava brzu navigaciju. Vizualni sadržaj podržava brzu i jednostavnu prilagodbu i fokus na oku - značajka automatskog izbora najbolje slike jamči najpreciznije fokusiranu sliku.

Integrirani PC

Novi kompaktni dizajn CA- 800 uključuje potpuno integrirani PC, tako da nije potrebno vanjsko računalo kako bi se mogla vidjeti baza podataka pacijenta ili pregledati prijašnja analiza.

 

 

Fotografije


CA-800

CA-800

CA-800

CA-800

CA-800

CA-800