Digitalne slit lampe - SL-D2

Topcon SL-D2

SL-D2 je digitalna slit lampa sa tri vrste uvećanja. Može ga se koristiti kao konvencionalni instrument ili u kombinaciji sa jednom od digitalnih Topcon-ovih kamera.

Ključne značajke

Kad se koristi kao konvencionalna slit lampa SL-D2 ima mogućnost tri filtera: plavog, onog koji reducira crvenu boju i jantar.

Ukoliko se koristi kao digitalna slit lampa SL-D2 ima bezprijekornu integraciju sa:

SL-D2 ima mnoge opcije kao što su. žuti filter, stražnje svjetlo i Topconov Fundus Viewer, FV-1L

 

Preuzimanja

ENG


Topcon SL-D (.pdf)

 

 

Fotografije


Topcon SL-D2