Digitalne slit lampe - SL-D701 (uz dodatak DC-4 i BG-5)

Topcon SL-D701

Izvor LED osvjetljenja i dokazano vrijeme Topcon kvalitete omogućava oštar, jasan i svijetli pogled na strukturu oka.

Ključne značajke

Topcon originalna digitalna kamera DC-4

- Dostupnost fotografija sa većim kontrastom

- Mirna slika zahvaljujući auto-ekspozicijskoj funkciji

"Smart Capture" funkcija

Višestruki filteri

- Amber filter
- "Blue free" sistem filtera
- Mogući pregled meibomovih žlijezda

IMAGEnet System

- S lakoćom se povezuje sa softverom pružajuči pohranu podataka, pregled i usporedbe sa mnogim sličnim proizvodima.

 

 

Fotografije


Topcon SL-D701