Optotipi - CC-100 XP

CC-100 XP

CC-100 XP je svestrani LCD sistem optotipa, uključujući 100 % polarizaciju.

Topcon CC-100XP je LCD sustav optotipa koja uključuje sve važne vizualne testove oštrine, binokularne testove, test raspoznavanja boja i test osjetljivosti na kontraste.

Jedinstvena karakteristika je dostupnost Spatial Frequency Contrast Sensitivity Test-a koji osigurava kvantitativne i kvalitativne informacije o pacijentovoj kontrastnoj vidnoj oštrini. Odvajanje slika za binokularno testiranje je kreirano kroz specifičnu polarizacijsku tehniku koja je jedinstvena za LCD optotipe. Ova jedinstvena polarizacijska tehnika nudi 100% odvajanje slika bez ikakvih “sjena”.

CC-100 XP posjeduje zaslon visoke rezolucije veličine 22“, visoku kontrastnost i čistoću slike. CC-100 se može koristiti za Topcon CV-5000 automatizirani foropter, pomoću daljinskog upravljača ili PC virtualnog daljinskog upravljača.

 

Preuzimanja

ENG


Topcon CC brošura (.pdf)

 

 

Fotografije


CC-100 XP

CC-100 XP

CC-100 XP

CC-100 XP